Tájékoztató a GINOP-3.2.2 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ a GINOP-3.2.2. pályázatról, üzleti informatikai alkalmazások bevezetése.

A közelmúltban a Kormány megjelentette a GINOP-3.2.2-2016 jelű pályázati felhívást „Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása” címmel. Jelen, figyelemfelhívás célú ajánlatunkban röviden összefoglaljuk a kiírásban kínált támogatási lehetőségeket, és a jelentkezés feltételeit.

Mint a cím is jelzi, a pályázat rendkívül széles felhasználási körre kínál támogatásai lehetőséget. Cégünk, a formálódó partneri körével olyan, hazánkban még kevéssé ismert, egységes keretrendszerre épülő alkalmazás csomagot kínál. A keretrendszer több mint 20 éve, a mindenkori legkorszerűbb megoldásokra támaszkodva kihasználja a viharos sebességgel fejlődő, változó technológia legjobb lehetőségeit. Az 1C:Enterprise keretrendszert, egy közel 1.000 szakembert foglalkoztató cég fejleszti, és 

 • szervezi a mintegy 6.500 (!!!) IT partnercéget magában foglaló franchise rendszert.
 • Ennek tagjai több mint 1.000 különféle ágazati és szakterületi megoldást kínálnak 17 nyelven, a világ több, mint 30 országában.
 • A rendszereket több mint 1,5 millió felhasználó cég, több mint 7 millió szakembere használja mindennapi munkájába.

Az alkalmazások jellemzői:

 • Az üzleti alkalmazások platform és környezet független alkalmazhatósága
 • Felhasználóbarát, rugalmas, kiemelkedően hangolható menü és felület
 • Rendkívül kedvező árak
 • Gyors, hatékony és biztonságos bevezetés
 • Nagyon kedvező és gazdaságos üzemeltetési, támogatási és követési feltételek

Jelen tájékoztatónk mellékletében összefoglaltuk a kiírt pályázattal kapcsolatos legfontosabb információkat.

Szállítóként olyan megoldásokkal rendelkezünk, amelyek alkalmasak tetszőleges architektúrában (célterületen) történő megvalósításra. Ami talán még több: a bevezetett alkalmazások, azok legkisebb módosítása nélkül áttelepíthetők alapvetően más környezetbe (akár lokális rendszer, felhős környezetbe). Igény esetén, az ’A’ és ’B’ célterületre vonatkozóan, mind a 17 funkcionális területre vonatkozóan tudunk megoldást kínálni. Újra kihangsúlyozzuk az alkalmazások induló és későbbi integrálhatóságát és nagyfokú modularitását, valamint a folyamatosan legkorszerűbb, naprakész technológiát.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara  koordinálásával, az INFOTÉR (Informatika a Társadalomért Egyesület) és a KIFÜ (Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség) közreműködésével konzorciumot hozott létre a KKV-k informatikai képességeinek fejlesztése és ezáltal a versenyképességük javítása céljával. A megvalósításban további kiemelt együttműködő partnerek a területi kereskedelmi és iparkamarák. 

A konzorcium, az ország egész területére kiterjedő projektet indított el, melynek keretében rendezvényeket szervez a KKV-k számára. A konzorcium összegyűjtött és minősített egy szállítói kört, amelynek termékeit és szolgáltatásait ajánlja a KKV-k számára, egyben segítik  a megszülető projektek tervezését és megvalósítását tanácsadással és a GINOP-3.2.2 pályázaton történő sikeres részvétel elősegítésével. Azok a vállalkozások, akik ezen projekt keretei között pályáznak a támogatásra, egyebek mellett az alappályázatnál is kedvezőbb feltételeket érhetnek el.

Cégünk a „Vállalkozz digitálisan!” projekt minősített szállítója. Munkatársaink és partnereink részt vesznek a megrendezésre kerülő konferenciákon és a hozzájuk kapcsolódó bemutatókon, kiállításokon. A projektre vonatkozó részletes információkat a találhatnak a konzorcium Internetes honlapján: http://www.vallalkozzdigitalisan.hu/.

Az üzleti informatika területen az elmúlt 25 éve folyamatosan jelen lévő szakembereink képesek a közösen kialakított elképzeléseket a projekt elvárásainak és a  pályázati kiírásnak eleget téve maradéktalanul megvalósítani.

Cégünk és partnerei komplex csomagot tudnak kínálni, amely a komplex informatikai projekt mellett, partnerünk segítségével tartalmazza a pályázat megírását és annak teljes végig követését is a teljes elszámolásig. Természetesen, amennyiben a már megismert és bevált pályázatíró partnerével kíván dolgozni, arra is készek vagyunk.

Felkészültünk arra, hogy személyes találkozón megismerve igényeit, gyorsan, konkrét ajánlatot tegyünk, és megállapodás esetén elindítsuk a pályázatot.

Pályázattal kapcsolatos elképzeléseivel keressen bennünket a tájékoztató végén letölthető pályázati ajánlatkérő lapon szereplő 17 célterület egy vagy több témakörének megjelölésével és a dvs@dvs.hu email címre történő visszaküldésével, mely alapján hamarosan küldjük részletesebb tájékoztatónkat, ajánlatunkat!

Kérdéseit nyugodtan tegye fel a 30/9359-875-ös telefonszámon is!

Melléklet

Legfontosabb információk a GINOP 3.2.2 pályázatról

Pályázók köre

A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 1. mikró-, kis- és középvállalkozások,
 2. amelyek legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkeznek,
 3. amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt
 4. amelyek a konvergencia régióban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek és ott legalább egy fő állandó foglalkoztatottat alkalmaznak vagy alkalmazni fognak legkésőbb a projektmegvalósítás befejezéséig
 5. amelyek képesek teljesíteni a részletezett műszaki-szakmai feltételeket.

Jogi forma szerint

 1. kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
 2. egyéni vállalkozók, egyéni cégek,

Támogatható tevékenységek

A konstrukcióban két célterületre lehet együttesen vagy külön-külön támogatási kérelmet benyújtani:

 1. Vállalkozáson belül történt üzleti IKT rendszer, illetve alkalmazás bevezetés (helyben telepített saját szoftver bevezetése).
 2. Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) és egyéb online vállalati szolgáltatások, megoldások terjesztése és bevezetése a kkv-k körében (felhőalapú szolgáltatások bevezetése).

Mindkét célterület esetében azon üzleti IKT megoldások támogathatók, melyek az alábbi funkcionális területekre vonatkoznak:

 1. Vállalati CRM, értékesítés terület;
 2. Gyártási terület;
 3. Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés;
 4. Kontrolling és döntéstámogatás;
 5. Beszerzési, logisztikai terület;
 6. Táv- és csoportmunka támogatás;
 7. Pénzügyi, számviteli terület;
 8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház)
 9. Internetes megjelenés (Vállalati portál);
 10. Munkafolyamat-irányítási megoldás (workflow);
 11. Elektronikus iratkezelési megoldás;
 12. Tudásmenedzsment specializált megoldás;

Kizárólag a helyben telepített saját szoftver esetében az alábbi üzleti IKT megoldások támogathatók:

 1. Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó rendszer/megoldás;
 2. Térinformatikai és földrajzi információs (GIS) specializált rendszer;
 3. RFID technológiát alkalmazó specializált rendszer;

Kizárólag a felhőalapú szolgáltatások esetében az alábbi üzleti IKT megoldások támogathatók:

 1. Online (elektronikus) fizetési megoldás;
 2. Szolgáltatásmenedzsment;

Projekt területi korlátozása

A felhívásra csak a kevésbé fejlett régiók területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) régiókban kell lennie. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

Támogatás mértéke: max. 90%

 

A célterület

B célterület

hibrid

Vissza nem térítendő:

min. 1mFt
max. 16mFt

min. 1mFt
max. 8mFt

min. 1mFt
max. 24mFt

Visszatérítendő:

min. 1,25mFt
max. 25mFt

1,25 mFt
max. 12,5mFt

min. 1,25mFt
max. 37,5mFt